پژوهشکده زن و خانواده

مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و روی‌کرد‌ها(ج1)

این اثر مشتمل بر 15 مورد از مقالات ارسالی به دبیرخانه هم‌اندیشی «بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و روی‌کرد‌ها» به شرح زیر است که به بررسی مصداقی مسائل و مشکلات خاص زنان می‌پردازد.

قیمت : 4,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فهرست عناوین:
مقدمه ناشر
مقدمـه
1. تدوین الگوی جامع شخصیت و جایگاه زن در نظام اسلامی
2. تدوین سیاست‏‌های کلان نظام اسلامی در حوزه مباحث زنان و خانواده
حکومت اسلامی و بازشناسی مسائل بنیادین زنان در دنیای امروز/ داوود مهدوی‌‏زادگان
مقدمه
تبیین مسئله
بخش اول: فرآیند نوسازی در غرب
بحران پوچی خانواده
گریز از خانه
انکار گذشته
زن و خشونت مدرن
بخش دوم: فرایند نوسازی در ایران معاصر
نظام سیاسی نوسازی آمرانه
داعیه و کارگزاران نوسازی آمرانه
دست‌آورد مادی و فرهنگی نوسازی آمرانه
انقلاب اسلامی و سرنوشت نوسازی آمرانه
جمع‏‌بندی
ضرورت نگاه نظام‌‏مند به الگوی شخصیت زن مسلمان
چالش‏‌ها و بایسته‏‌ها
مقدمه
محور اول: تشخیص مسئله
محور سوم: تعیین اولویت‏‌ها
پیش‌درآمدی بر ضرورت طرح نظام‌‏مند الگوی شخصیت زن مسلمان
نگاهی به مبانی نظری و معرفتی مباحث زنان
الف) هویت انسانی داشتن زن
ب) هدف‏‌مند بودن انسان
ج) انسان و تعاملش با طبیعت
د) انسان و اولین ظهور مدنیت
هـ) انوثت و ذکورت یک واقعیت عام
چرا دین؟
به هم پیوستگی نیازهای بشر
دین نظام‏‌مند پاسخ نیازهای درهم‌تنیده
طرح نظام جامع شخصیت زن مسلمان
عناصر و مؤلفه‌‏های پژوهش
مرحله اول: مباحث بنیادین
مرحله دوم: اصول شخصیت زن
مرحله سوم: توجه به نظام‏‌های سه‌‏گانه تکوینی، اخلاقی و حقوقی
مرحله چهارم و پنجم: لحاظ ظرفیت‌‏های تاریخی و اجتماعی و رسیدن به الگو
محور ششم و هفتم: مسئله‌‏شناسی و برنامه عمل
بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان در جهان معاصر/ علیرضا پیروزمند
مقدمه
1. ضرورت
2. موضوع
3. هدف
4. خلاصه عناوین مقاله
الف) ضرورت الگو در بررسی مسائل زنان
ب) الگوی اولیه پیشنهادی
ج) بررسی تحلیلی روی‌کردهای متفاوت به مسائل زنان براساس الگوی پیشنهادی
1. خانواده‌‏گرایی زنان
توجیهات مدافعان این نظریه
گستره فعالیت زنان در مدل پیشنهادی
2. جامعه‌‏گرایی زنان
خاستگاه نظریه
گستره فعالیت زنان در مدل پیشنهادی
3. تکامل‏‌گرایی زنان
معنای تکامل‏‌گرایی
کارکرد ویژه زنان در تکامل‌‏گرایی
ضرورت تکامل‏‌گرایی
گستره فعالیت زنان در مدل پیشنهادی به نام نظریه تکامل‏‌گرایی
4. نقد نظریه خانواده‌‏گرایی و جامعه‏‌گرایی
نقد نظریه خانواده‌‏گرایی
نقد نظریه جامعه‏‌گرایی
د) ریشه‏‌یابی تحجر و انفعال در بررسی مسائل زنان
هـ) راه‌کارهای اجمالی تحقق تکامل‌‏گرایی در زنان
جمع‏‌بندی
زن، توسعه و لزوم برنامه‌‏ریزی جنسیتی/ فرزانه نیکوبرش
مقدمـه
الف) سیر نگرش تاریخی به زن
نقش زن در جوامع گذشته
سنت و فرهنگ‌‏های خرافی در مورد زن
دیدگاه متفکران و سیاست‌مداران
زن و توسعه
ب) توسعه و نظریات توسعه در مورد زنان
سیر تحولات جهانی در برنامه‌ریزی توسعه زنان
نظریات زنان در توسعه
نظریه تواناسازی
وضعیت زنان در جهان امروز
ج) توسعه و جنسیت
برنامه‏‌های توسعه در جهان
جنسیت و تحلیل جنسیتی
لزوم متدلوژی خاص
فمینیسم و تحلیل جنسیتی
د) شاخص‏‌های توسعه
1. بهداشت و تحلیل جنسیتی
2. آموزش
آموزش عالی
3. اشتغال
مشارکت اقتصادی زنان
زنان خانه‌‏دار
خانه‌‏داری
کار زنان خانه‌‏دار
خانوارهای متکی به زنان
نابرابری در مشاغل
اشتغال زنان ایران در دهه 1355ـ 1365
اشتغال زنان ایران در دهه 1365ـ1375
پست‏‌های مدیریتی
بخش غیرمزدبگیری (خوداشتغالی)
4. مشارکت سیاسی
علل عدم مشارکت
هـ) دیدگاه اسلام در مورد زن
اسلام و جایگاه زن
تغییر نگرش جاهلی نسبت به ‏زن
چالش‌‏های رویارو
ارائه الگوی مناسب
نتیجــه
برنامه‏‌ریزی جنسیتی
سیمین‌دخت بهزادپور
عوامل بحران‏‌ساز
1. هم‌آهنگ‌سازی درونی حرکت نظام‌‏ها با نظام اقتصادی
2. رشد نامتعادل ابعاد وجودی انسان
3. تحلیل علمی از زن
آثار نظام غرب بر جامعه ما
نتیجه‏‌گیری
ساختار نظام اسلامی
محدودیت‌‏های مشارکت زنان؛ ریشه‏‌ها و پیامدها/ ام‏‌البنین چابکی
مقدمه
سه دیدگاه درباره مشارکت زنان
جامعه‏‌پذیری و نگرش‏‌های سنتی
تبعیض در آموزش
مشکلات اشتغال زنان
بیکاری زنان
محدودیت‏‌های اشتغال غیرسنتی برای زنان
پیشنهادها
بازخوانی منزلت زن در روی‌کردی کلامی/ عبدالحمید آکوچکیان
مقدمه
مبحث اول: مبانی برگزیده در تحلیل موضوع تحقیق
1. انسان
الف) کیش شخصیت مردان
ب) نسبت مرد و زن
ج) تلقّی طبقاتی
2. زمـان
3. ساختار تحلیلی موضوع تحقیق ناظر به مسائل زنان
مبحث دوم: مشکلات و اولویت‌‏ها
مبحث سوم: روی‌کرد برگزیده
1. تحول در مبانی انسان شناختی و کلامی
2. نسبت کلامی وضعیت مردان و زنان از منظر حق و تکلیف
مبحث چهارم: راه‌بردها
1. در حوزه مطالعات و تحقیقات تجویزی و توصیه‌‏ای و راه‌بردی
الف) رو به آینده
ب) مشارکت سیاسی
ج) الگوی متکثر
د) پوشش دینی
هـ) حضور اجتماعی
2. نقش نهادها و سازمان‏‌ها
الف) حوزه‏‌های علمیه
ب) مراکز آموزش عالی
ج) نهادهای قانون‏‌گذاری
د) رسانه‌‏ها و مراکز ارتباط جمعی
هـ) نهادهای تعلیمی
ضرورت نگرش جدید در شناخت جایگاه زنان و بررسی مسائل آنان/ رضیه کشت‌کاران
مقدمه
1. نگرش به جایگاه زن در فرهنگ مادی (غربی)
2. نگرش موجود به جایگاه زن در جامعه اسلامی
الف) نگرش انزوایی
ب) نگرش انفعالی
3. ترسیم اجمالی نگرش تکامل‏‌گرا به جایگاه زن
تجدد زدگی؛ مسئله اصلی زنان ایران/ فاطمه رجبی
مقدمه
زن در حاکمیت ایمان مسیحی
جایگاه رنسانسی زن
سیر حمایتی غرب از زن
انقلاب صنعتی و تأثیر آن بر آزادی زن
زن پس از آزادی
تجدد در جهان دیگر
زن و نحوه تفکر و بینش در دهه نخست انقلاب اسلامی
1. حقوق زن
2. اشتغال
3. تحصیل
بارزه‌‏های منفی در جامعه مدرن اسلامی
بایدها و نبایدها
جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام/ مهدی نصیری
مقدمه
1. تساوی یا تفاضل رتبه‌‏ای مرد بر زن؟
الف) آیات
معنای «دَرَجَة»
ب) روایات
2. پرده‌‏نشینی یا حضور گسترده اجتماعی زن
الف) آیات
ب) روایات
3. ولایت، قضاوت و مدیریت زنان
الف) آیات
1. طبق تصریح قرآن:
ب) روایات
قضاوت زنان از نگاه فقها
سیره مسلمین
جمع‌‏بندی و ذکر نکاتی ضروری
بازنگری در بینش‌‏ها و باورها پیرامون مباحث زنان/ سهیلا صلاحی اصفهانی
مقدمه
الف) نگرش‌‏های گوناگون پیرامون مسائل زنان
1. دیدگاه‌‏های زنان صاحب‌‏نظر
2. دیدگاه‏‌های مردان صاحب‌‏نظر
ب) تأملی دوباره بر دیدگاه‌‏ها
1. توصیف وضعیت موجود زنان
2. فضاهای خالی در طرح دیدگاه‏ها
ج) نگاهی دیگر در خصوص مسئله زنان
1. مسئله درونی زنان
2. رسالت حوزه و مراکز پژوهشی
تغییر نگرش‌‏ها و فرهنگ عمومی درباره زنان/ کاظم کامران شرف‌شاهی
مقدمه
فرهنگ و اصلاح نگرش‌‏های جنسیتی
اصلاح نگرش‏‌ها و رسانه‏‌های ارتباط جمعی
زن علیه زن!
زن در آیینه ادبیات؛ تعریف یا تحریف
معرفی الگوها، فرونهادن انگاره‌‏های عاجزانه
فهرست منابع
آسیب‌‏شناسی اصلاح‌‏گران
محمدرضا زیبایی‌‏نژاد
الف) حوزه‏‌های علوم دینی
1. ضعف نگاه سازمانی
2. ضعف پیوند با دستگاه‏‌های کارشناسی
3. ناپیدایی شخصیت حقوقی حوزه
4. حاکمیت نگاه نقدمحور
ب) حکومت
1. ضعف ارتباط با حوزه
2. ناهم‌آهنگی در اجزای حکومتی
3. فقدان سیستم اطلاع‏‌رسانی و آمارسنجی مناسب
4. ضعف در نظام تصمیم‌‏گیری و برنامه‏‌ریزی
5 . عدم تبیین سیاست خارجی نظام
6. شعارزدگی
ج) جامعه کارشناسی
1. کارشناسی مصرف‏‌زده
2. سطحی‌‏نگری
3. تخصص‌‏زدگی
د) نهادهای زنان
1. شکل‏‌گیری در بستری غیرطبیعی
2. ضعف ارتباط با حوزه دین
3. ضعف اطلاعات و تحلیل‌‏ها
در کجا ایستاده‏‌ایم؟/ فرنگیس آلمال
مقدمه
تاریخچه جنبش طرف‌داری از حقوق زنان
ره‌یافت‌‏های سه‏‌گانه طرف‌داری از حقوق زنان
الف) دیدگاه برابری طلب
ب) دیدگاه فمینیسم اجتماعی و رادیکال
ج) دیدگاه نفی تفاوت جوهری (ضدجوهرگرایی)
نقد جنبش‏‌های طرف‌داری از حقوق زنان
نقد دیدگاه‏‌ها
بررسی برخی از گزارش‏‌های اجرای کنوانسیون
گزارش کمیته رفع تبعیض درباره اندونزی
گزارش سوئد
گزارش کمیته رفع تبعیض در مورد فرانسه
نتیجه‏‌گیری
فمینیسم اسلامی؛ واقعیت‌‏ها و چالش‌‏ها/ رضا متمسک
مقدمـه
الف) سابقه تاریخی
ب) دیدگاه‏‌ها
1. برداشت از «فمینیسم»
2. برداشت از دین
1ـ2. عدالت
2ـ2. تساوی
3ـ2. آزادی
4ـ2. خانواده
3. تفکیک میان «جنس» و «جنسیت»
4. آرمان‏‌ها و راه‌بردها
1ـ4. آموزش
2ـ4. خانواده
3ـ4. اقتصاد
4ـ4. حقوق
5ـ4. اجتماع
ج) چالش‏‌های پیش رو

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: