پژوهشکده زن و خانواده

نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری، مجموعه‌ مقالات و گفت‌و‌گو‌ها

این کتاب در سه فصل با عناوین: 1. نظام اسلامی و روسپی‌گری، 2. غرب و روسپی‌گری و 3. مأخذ‌شناسی روسپی‌گری تنظیم شده است.

قیمت : 24,000 تومان
افزودن به سبد خرید

این کتاب در سه فصل با عناوین: 1. نظام اسلامی و روسپی‌گری، 2. غرب و روسپی‌گری و 3. مأخذ‌شناسی روسپی‌گری تنظیم شده است.
فصل اول این مجموعه، شامل هفت مقاله و دو گفت‌و‌گو است.
فصل دوم کتاب، در‌بردارنده‌ی سه مقاله‌ی انگلیسی و یک مقاله‌ی فارسی است.
فصل سوم کتاب، با عنوان «مأخذ‌شناسی و معرفی پژوهش‌های مرتبط با موضوع روسپی‌گری» است. در این بخش تلاش شده است تا گزارشی از کتب و مقالات در موضوع روسپی‌گری در معرض دید پژوهش‌گران قرار گیرد.

فهرست عناوین:
مقدمه ناشر
پیش‌گفتار
فصل اول
نظام اسلامى و روسپی‌گری
نظام اسلامى و ناهنجارى در روابط جنسى/ ابراهیم شفیعی‌سروستانی
چکیده
زمینه‌ها و عوامل گسترش ناهنجاری‌هاى اجتماعى در ایران
الف) عوامل فرهنگى ـ تربیتى
ب) عوامل اجتماعى ـ اقتصادى
ب) سیاست‌ها و تدبیرهاى اجرایى
نتیجه‌گیرى
نگاهى دیگر به روسپی‌گری: علل، پی‌آمدها و روی‌کرد‌ها/ محمدرضا زیبایی‌نژاد
چکیده
مقدمه
ملاحظات ابتدایى
روسپی‌گرى و نظریه‌هاى جرم‌شناسى
نگاهى به علل روسپی‌گرى
پی‌آمدهاى روسپی‌گرى
پی‌آمدهاى روابط نامشروع از نگاه منابع اسلامى
مواجهه با روسپی‌گرى
1. مرحله‌ی پیش‌گیرى
1ـ1. بازسازى و حمایت از خانواده
2ـ1. توجه به مقوله‌ی آرمان‌پردازى و الگوسازى
3ـ1. تسهیل روابط سالم جنسى
4ـ1. اصلاح در روابط و فرهنگ اقتصادى
5ـ1. بازسازى تربیتى و اخلاقى
6ـ1. افزایش ضریب خطرپذیرى در فعالیت‌هاى مجرمانه
7ـ1. پربار کردن اوقات فراغت و مقابله با پدیده ول‌گردى
8ـ1. تقویت ارزش‌هاى گروهى
9ـ1. شناسایى و سامان‌دهى افراد در معرض آسیب
2. مرحله‌ی مقابله
1ـ2. مقابله‌ی شدیدتر با باندهاى فساد و قاچاق جنسى
2ـ2. جلب حمایت‌هاى مردمى در کشف باندها و مراکز فساد
3ـ2. هم‌آهنگى میان سازمان‌هاى مسؤول
3. مرحله اصلاح و بازپرورى
1ـ3. ایجاد زمینه‌ی توبه
2ـ3. تفکیک مجرمان
3ـ3. بازگشت به خانه
4ـ3. تشکیل مراکز بازپرورى و خانواده‌هاى مجازى
5ـ3. توجه به مکانیزم‌هاى تقویت اراده و نشاط
6ـ3ـ ایجاد زمینه‌ی اشتغال و مهارت افزایى
7ـ3. ایجاد زمینه‌ی ازدواج
منابع
روسپی‌گری؛ واقعیت‌ها و بایدها/ فریبا علاسوند
چکیده
مقدمه
مفهوم روسپی‌گری
الف) تصویر اثبات‌گرایانه
ب) تصویر جامعه‌شناختی
ج) جمع‌بندى
نکته مهم
نتیجه‌گیرى
گونه‌هاى مختلف روسپی‌گری
الف) روسپی‌گری اختیارى
ب) روسپی‌گری اجبارى (تجارت زنان)
علل و عوامل روسپی‌گری
الف) علل و عوامل شخصى و شخصیتى
1. عوامل روان‌شناختى
2. عوامل زیست‌شناختى
3. عوامل اخلاقى
ب) عوامل خانوادگى
1. عدم توجه والدین به مسائل جنسى فرزندان
2ـ اختلاف‌هاى خانوادگى، تشنّجات و طلاق
3. روابط عاطفى و جنسى زن و مرد
4. ارتباط‌هاى خویشاوندى آزاد
ج) عوامل اجتماعى، اقتصادى و سیاسى
1. انتقال فرهنگى
2. عرفى نساختن هنجارها در جامعه
3. فاصله بین بلوغ جنسى و بلوغ اجتماعى
4. بالا رفتن سن ازدواج
5. معضلات خاص نظیر اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و قاچاق جنسى
6. تشکیل خانه‌هاى فساد
7. فقر
8. نظام سلطه
آثار و پی‌آمدهاى روسپی‌گری
الف) آثار فردى
ب) آثار اجتماعى
از واقعیت‌ها تا بایدها
غریزه‌ی جنسى و لزوم برنامه‌ریزى براى آن
آراى سه‌گانه راجع به ارضاى غریزه جنسى
راه‌کارها
الف) دایر کردن مراکز بازپرورى
ب) ارائه شغل یا درآمد مکفى
ج) برخورد قاطع قانونى
د) مجازات دلال‌ها
هـ) همکارى و تعامل مراکز و نهادهاى فرهنگى، سیاسى، قضایى و انتظامى
منابع
بررسى تحلیلى عوامل تربیتى ـ فرهنگى روسپی‌گری با چشم‌اندازی به متون دینی/ محمد‌علی حاجی‌ده‌آبادی
چکیده
ماهیت روسپی‌گری
علل پدیدآیى و راه‌کارهاى پیش‌گیرانه
الف) ریشه‌هاى وراثتى روسپی‌گری
ب) عدم دقت لازم در تغذیه مشروع کودک
ج) عدم ارضاى نیازهاى عاطفى دختران
د) عدم کنترل و نظارت بر رفتار دختران
هـ) عدم مراعات آداب و اخلاق جنسى در محیط خانه
و) تجربه‌هاى نامناسب و غلط جنسى دوران کودکى و نوجوانى
ز) افزایش سن ازدواج و تجرد دختران
ح) سخت‌گیرى در ازدواج دختران
ط) ناخوشایند دانستن حضور فعالانه و مسؤولانه زن در خانه و ترغیب فزاینده به حضور غیرمشروط زن در اجتماع
ى. روسپی‌گری، واکنشى تقابلى و دفاعى
ک) عدم ارضاى نیازهاى جنسى زن
ل) خشونت و بدرفتارى شوهران
م) نبود آموزش‌هاى جنسى به دختران و پسران
ن) کم‌رنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهى از منکر
ق) تشدید نیازهاى اقتصادى و فروکاستن روحیه قناعت‌ورزى
نتیجه‌گیرى
منابع
جمهورى اسلامى ایران و انحراف‌هاى اجتماعى (بررسى موردى پدیده انحراف‌هاى جنسى)/ نجف لک‌زایی
چکیده
مقدمه
حکومت دینى و پدیده انحرافات جنسى
حکومت ایران و پدیده روسپی‌گری
روسپی‌گری و طرح‌هاى سامان‌دهى
جمع‌بندى
منابع
زنا در فقه اسلامى/ عبد‌العلی محمدی
چکیده
مقدمه
چیستى زنا
ادّله اثبات زنا
الف) بیّنه
ب) اقرار
مجازات زنا
احکام و آثار زنا
الف) شرایط اجراى حد
1. عقل
2. علم
3. اختیار
ب) مهر و عده
ج) فرزندان زنا
د) اجرت زنا
هـ) ازدواج زناکار
و) نشر حرمت
ز) تکرار زنا
ح) توبه زناکار و آثار آن
قوّادى
منابع
ارتباط جنسى براى بقا: پی‌آمد فرار دختران از منزل/ جمعی از نویسندگان
چکیده:
مقدمه
روش‌شناسى
یافته‌ها
بحث
الف) تحلیل یافته‌ها
ب) نقد روش‌شناسى تحقیق حاضر
ج) اصول راه‌کارهاى مداخله‌ای
د) عنوان‌هاى تحقیقاتى پیشنهادى
منابع
طرح‌هاى سامان‌دهی روسپیان/ گفت‌وگو با دکتر سیدهادى معتمدى
چکیده
روسپی‌گری؛ مفهوم، عوامل، راهکارها/ گفت‌وگو با دکتر محمدصادق مهدوى
چکیده
منابع
فصل دوم
غرب و روسپی‌گری
گردش‌گرى جنسى در اینترنت/ دونا. م هوگز
چکیده
توسعه صنعت سکس در اتحادیه اروپا/ جنیس جی. ریموند
چکیده
قانون ممنوعیت روسپی‌گری در سوئد/ معصومه راغبی
چکیده
روسپی‌گری، خشونت و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)/ ملیسا فارلی و [دیگران]
چکیده
روش مطالعه
نتایج
بحث
فصل سوم
مأخذشناسى روسپی‌گری
مأخذشناسى و معرفى پژوهش‌هاى مرتبط با موضوع روسپی‌گری/ رسول طلاییان
* کتاب‌ها
* پایان‌نامه‌ها
* مقالات
* طرح‌هاى پژوهشى
* مصاحبه‌ها
* گزارش‌ها
فهرست موضوعى
فهرست اعلام

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: