پژوهشکده زن و خانواده

نظام اسلامی و مسئله حجاب؛ مجموعه مقالات و گفت‌و‌گوها

این اثر شامل پنج مقاله (سه مقاله فارسی و دو مقاله ترجمه شده از متن انگلیسی) و یک گفت‌و‌گو است.

قیمت : 10,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فهرست عناوین:
مقدمه ناشر
پیشگفتار
نظام اسلامی و مسئله پوشش زنان/ محمد‌رضا زیبایی‌نژاد
چکیده
مقدمه
1. پدیدارشناسی پوشش در عصر جدید
1ـ1. حاکمیت‌ ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی مدرنیته
2ـ1. گسترش و پیچیدگی ارتباطات در عصر حاضر
3ـ1. گره خوردن پوشش با منافع نظام سرمایه‌داری
4ـ1. سیاسی شدن موضوع حجاب
5ـ1. پیوند میان الگوی پوشش، الگوی ارتباط و شخصیت
2. چرایی حجاب
1ـ2. تقویت امنیت اجتماعی زنان
2ـ2. افزایش آرامش روانی در جامعه
3ـ2. حمایت از خانواده در کارکرد جنسی
3. مبانی مشروعیت در مداخله‌ی دولت
4. تحلیل وضعیت پوشش در جامعه‌ی ما
1ـ4. تأثیرات ساختاری
2ـ4. خلأ در ناحیه‌ی آرمان‌ها
3ـ4. وجود زمینه‌ی طبیعی میل به خودنمایی
4ـ4. تمایل به ابراز رفتارهای جنسی
5ـ4. ضعف خانواده در هدایت و نظارت
6ـ4. ناآشنایی با حدود شرعی و فلسفه‌ی حجاب
7ـ4. تکنولوژی‌های جدید رسانه‌ای
8ـ4. مقابله‌ی سیاسی با نظام اسلامی
9ـ4. روش‌های غلط در دفاع از حجاب
5. دولت، پوشش بانوان و چالش‌ها
1ـ5. ضعف کارشناسی
2ـ5. ساختارهای علوم اجتماعی
3ـ5. ناهم‌آهنگی و عدم جدیت در دستگاه‌های دولتی
4ـ5. تغییر سریع سیاست‌ها و رویه‌ها
5ـ5. غلبه‌ی رضایت‌مندی عمومی بر مصالح عمومی
6ـ5. ضعف انگیزه در بدنه‌ی اجرایی
6. بایسته‌ها
1ـ6. بازترسیم شاخص‌های رشد فرهنگی ـ اجتماعی در نظام اسلامی
2ـ6. مدیریت احساسات نسل جوان
3ـ6. اصلاح نظام آموزشی و تربیتی
4ـ6. ایجاد زمینه برای کارآمدی خانواده
5ـ6. تقویت حساسیت عمومی نسبت به عفاف
6ـ6. تربیت جنسی نوجوانان و جوانان
7ـ6. تسهیل ازدواج جوانان
8ـ6. مقابله با ول‌گردی و بیکاری
9ـ6. مقابله‌ی جدی با مظاهر و عوامل اصلی گسترش ابتذال
10ـ6. وضع و اجرای مقررات خاص در محیط‌های آموزشی و علمی
11ـ6. سامان‌دهی مد و لباس
12ـ6. نظارت بر عمل‌کرد جریان‌های سیاسی مقابله با حجاب
13ـ6. حمایت از ناهیان از منکر
نتیجه
منابع
پوشش زنان در عرصه‌ی قانون و حکومت/ زهره رجبیان
چکیده
مقدمه
رابطه‌ی فقه و حقوق
1. مبانی عقلی حکومت اسلامی
1ـ1. برهان لطف
2ـ1. برهان حکمت
2. مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر
1ـ2. قاعده لطف
2ـ2. لزوم جلوگیری از معصیت
3. ادله‌ی حدود و تعزیرات
1ـ3. اقسام مجازات‌های اسلامی
2ـ3. اصل در مجازات تعزیری
3ـ3. ادلّه‌‌ی قاعده «التعزیر لکلّ عمل محرّم»
4. ادله‌ی نقلی امر به معروف و نهی از منکر
1ـ4. دائرة الحسبة
5. حجاب و مصالح اجتماعی
6. مبنای مشروعیت قانون
منابع
بررسی جامعه‌شناختی بدحجابی در ایران/ سیداحمد هاشمی‌فشارکی
چکیده
مقدمه
1. دیدگاه‌های انحرافات اجتماعی
1ـ1. تبیین‌های جامعه‌شناختی انحراف
1ـ1ـ1. نظریه‌های ساختی ـ کارکردی
2ـ1ـ1. دیدگاه‌های کنش متقابل
3ـ1ـ1. دیدگاه تضادی
4ـ1ـ1. دیدگاه کنترل اجتماعی و گزینش عقلانی
2. مدل تبیین
1ـ2. محیط‌های ارتباط
1ـ1ـ2. سازوکارهای اجتماعی کردن
1ـ1ـ1ـ2. یادگیری
2ـ1ـ1ـ2. همانندسازی
3ـ1ـ1ـ2. درونی‌سازی
2ـ1ـ2. میزان فعالیت
3ـ1ـ2. میزان ارتباط
4ـ1ـ2. هم‌‌‌آهنگی محیط‌های ارتباط
2ـ2. منافع و هزینه‌ها
3. تبیین مسئله، بر اساس مدل منتخب
1ـ3. محیط‌های ارتباط
1ـ1ـ3. هم‌آهنگی یا ناهم‌آهنگی محیط‌های ارتباط
1ـ1ـ1ـ3. آمیختگی فرهنگی و ایجاد آنومی
2ـ1ـ3. میزان ارتباط با مجموعه‌های ناهمسو با حجاب و تأثیر آن بر بدحجابی
1ـ2ـ1ـ3. مقطع قبل از گسترش روند مدرنیزاسیون
2ـ2ـ1ـ3. مقطع پس از گسترش روند مدرنیزاسیون
3ـ1ـ3. میزان فعالیت
4ـ1ـ3. سازوکارهای تأثیر
1ـ4ـ1ـ3. عوامل جذابیت و اعتبار مجموعه‌های خارجی ناهمسو با حجاب
2ـ4ـ1ـ3. جذابیت و اعتبار مجموعه‌های داخلی ناهمسو با حجاب
3ـ4ـ1ـ3. تأثیر جذابیت و اعتبار مجموعه‌های ناهمسو با حجاب بر رواج بدحجابی
4ـ4ـ1ـ3. اعتبار و جذابیت مجموعه‌های ناهمسو با حجاب در دوره‌های مختلف
2ـ3. هزینه‌ها و منافع
1ـ2ـ3. درونی شدن بدحجابی
2ـ2ـ3. کاهش ارتباط با مجموعه‌های همسو با حجاب
3ـ2ـ3. کاهش اقتدار خانواده
4ـ2ـ3. کاهش روابط غیررسمی
جمع‌بندی
منابع فارسی
منابع لاتین

نظام اسلامی و مسئله حجاب/ گفت‌وگو با دکتر عماد افروغ
چکیده
نقدی بر نظرات جک استراو، عضو پارلمان بریتانیا درباره‌‏ی حجاب در اسلام/ مجلس سلطان‌القلم/ ترجمه‌‌: مریم رفیعی
چکیده
اشاره
مقدمه
1. ریشه‌های عمیق حجاب
2. نیروی آزاد‌ی‌بخش و برابر‌کننده‌ی حجاب
3. نقش وحدت‌آفرین حجاب
نتیجه
گوش فرا‌دادن به ندای حجاب/ تبسم ف. روبی/ ترجمه‌: نسرین مصباحی
چکیده
اشاره
مقدمه
روش‌شناسی و نمونه‌گیری
ریشه‌شناسی حجاب
آیا پوشش با حجاب یکسان است؟
حجاب در فضای اسلامی
حجاب چیست؟ (بحث میان شرکت‌کنندگان)
علت رعایت حجاب یا عدم رعایت آن
حجاب، نماد‌هویت
حجاب، بدن و نگاه
تلقی غرب از حجاب
نتیجه‌گیری
منابع

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: