پژوهشکده زن و خانواده

هویت و نقش‌های جنسیتی؛ مجموعه مقالات

این کتاب با هدف تبیین ضرورت تفکیک نقش‌های جنسیتی و تبیین رابطه میان نقش جنسیتی و ویژگی‌های تکوینی از یک سو و ضرورت هم‌آهنگی میان هویت جنسی و ویژگی‌های تکوینی زن و مرد از سوی دیگر تدوین و توسط مرکز امور زنان و خانواده نشر شده است.

قیمت : 11,500 تومان
افزودن به سبد خرید

این کتاب با هدف تبیین ضرورت تفکیک نقش‌های جنسیتی و تبیین رابطه میان نقش جنسیتی و ویژگی‌های تکوینی از یک سو و ضرورت هم‌آهنگی میان هویت جنسی و ویژگی‌های تکوینی زن و مرد از سوی دیگر تدوین و توسط مرکز امور زنان و خانواده نشر شده است.

فهرست عناوین:
پیش‌گفتار
مقدمه
تفاوت‌ها، هویت و نقش‌های جنسیتی/ محمد‌رضا زیبایی‌‌نژاد
مقدمه‌
ضرورت بحث
مفاهیم مورد بحث
1. تفاوت‌‌های تکوینی؛ نگاهی به دیدگاه‌ها
1ـ1. تفاوت‌ها در ادبیات یهودی‌ ـ ‌مسیحی
2ـ1. تفاوت‌ها در نگاه اندیش‌مندان غربی
3ـ1. تفاوت‌ها در نگاه دانش‌وران مسلمان
4ـ1. تفاوت‌ها در نگاه نواندیشان جهان اسلام
2. تفاوت‌های تکوینی در علوم تجربی
1ـ2. تفاوت‌های جسمی
2ـ2. تفاوت‌های روانی
3ـ2. تأثیر تفاوت‌ها بر عمل‌کرد انسان
3. تفاوت‌های تکوینی با نگاهی به متون اسلامی
1ـ3. تفاوت‌های جسمی
2ـ3. تفاوت‌های روانی
1ـ2ـ3. عقل
2ـ2ـ3. حیا
3ـ2ـ3. صبر
4ـ2ـ3. آرامش‌بخشی
5ـ2ـ3. غیرت
6ـ2ـ3. عاطفه
3ـ3. حکمت تفاوت‌ها
4. تفاوت‌های تکوینی، هویت و نقش‌های جنسی
1ـ4. تفاوت‌های تکوینی و هویت جنسی
1ـ1ـ4. روی‌کرد فمینیستی به آثار تفاوت‌ها
2ـ1ـ4. روی‌کرد اسلامی به آثار تفاوت‌ها
3ـ1ـ4. پیامدهای عینی دگرگونی در هویت جنسی
2ـ4. تفاوت‌های تکوینی و نقش‌های جنسیتی
خاتمه
منابع
نقش‌های جنسیتی از دیدگاه اسلام با نگاهی به علوم اجتماعی/ حسین بستان (نجفی)
مقدمه
1. تعریف نقش‌های جنسیتی
2. چشم‌انداز اجتماعی نقش‌های جنسیتی
3. تبیین شکل‌گیری نقش‌های‌ جنسیتی
1ـ3. نظریه‌های سطح خرد
1ـ1ـ3. نظریه‌های زیست‌شناختی
2ـ1ـ3. نظریه زیستی ـ اجتماعی
3ـ1ـ3. نظریه‌های روان‌شناختی
4ـ1ـ3. نظریه یادگیری اجتماعی
2ـ3. نظریه‌های سطح کلان
1ـ2ـ3. نظریه ضرورت کارکردی نقش‌های جنسیتی
2ـ2ـ3. نظریه طبقات جنسی
3ـ2ـ3. نظریه ثروت ـ قدرت
4ـ2ـ3. نظریه نیازهای سرمایه‌داری
5ـ2ـ3. نظریه پدرسالاری
6ـ2ـ3. نظریه‌های تلفیقی
3ـ3. دیدگاه اسلام
4. دگرگونی نقش‌های جنسیتی در دوران معاصر
1ـ4. تبیین علّی
2ـ4. پیامدهاى تغییر نقش‌های جنسیتى
1ـ2ـ4. پیامدهاى مثبت
2ـ2ـ4. پیامدهای منفی
5. مبانی فلسفی ـ کلامی نقش‌های جنسیتى
1ـ5. اعتقاد به خدا و جهان آخرت
2ـ5. نظام ارزشى
3ـ5. تفاوت‌هاى طبیعى زن و مرد
6. راه‌برد‌ها و سیاست‌ها
1ـ6. دین
2ـ6. خانواده
3ـ6. آموزش و پرورش
4ـ6. اقتصاد
نتیجه‌گیری
منابع فارسی
منابع لاتین
نقش‌های جنسیتی/ فریبا علاسوند
بیان مسئله، ضرورت پرداختن به موضوع و اهداف تحقیق
پیشینه موضوع
1. مفهوم‌شناسی نقش
1ـ1. نقش
2ـ1. نقش‌های جنسیتی
2. مفاهیم مرتبط با نقش
1ـ2. پایگاه
2ـ2. منزلت
3. خاستگاه‌‌شناسی نقش‌های جنسیتی
1ـ3. طبیعت
2ـ3. فرهنگ و اجتماع
1ـ2ـ3. نظریه فمینیستی
2ـ2ـ3. نظریه جامعه‌شناختی کارکردی
3ـ3. صنعتی شدن
1ـ3ـ3. دوره اول
2ـ3ـ3. دوره دوم
4. روی‌کرد دینی به نقش‌های جنسیتی
1ـ4. خاستگاه‌‌شناسی تمایز نقش‌ها در روی‌کرد دینی
1ـ1ـ4. عوامل طبیعی
2ـ1ـ4. عناصر کارکردی و مصالح خانوادگی و اجتماعی
2ـ4. تفکیک نقش‌ها و کارکردهای خانواده
3ـ4. مصادیق نقش‌های جنسی و جنسیتی
1ـ3ـ4. بیولوژی و تمایز نقش‌ها
2ـ3ـ4. نان‌آوری
3ـ3ـ4. خانه‌داری
4ـ3ـ4. مراقبت
5ـ3ـ4. تصمیم‌گیری و مشارکت اقتصادی
5. آثار مهم اختلاط نقش‌ها
1ـ5. بحران هویت جنسی
2ـ5. بحران ایفای نقش والدگری
3ـ5. تضاد و رقابت نقش‌ها و فشار بر همسران
6. بایسته‌های پژوهش در حوزه‌ی نقش‌های جنسیتی
نتیجه‌گیری
منابع فارسی
منابع لاتین
جنسیت، نقش‌های چندگانه، معنای نقش، و بهداشت روانی/ رابین دبلیو. سیمون
مقدمه
پیشینه
معنای نقش
داده‌ها و روش تحقیق
یافته‌ها
معنای نقش‌های شغلی و خانوادگی برای زنان و مردان
تعارض نقش
ارزیابی خود در زمینه‌ی ایفای نقش
تلفیق نقش‌های چندگانه و بازتاب آن بر هویت زنان و مردان
نقش‌های تلفیقی همسر و بازتاب آن بر هویت مردان
خلاصه و نتیجه‌گیری
ضمیمه
منابع
خاتمه
فهرست اعلام

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: