پژوهشکده زن و خانواده

جنسیت و نفس

بر پایه مبانی فلسفه اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی در موضوع رابطه جنسیت و روح وجود دارد و مبانی هریک از حکمت‌های مشاء، اشراق و متعالیه تفسیرهای گوناگونی را پدید می‌آورد و بر این پایه پرسیدنی است که هر یک از این دیدگاه‌ها چه تأثیری بر مذکر یا مؤنث بودن ...

قیمت : 3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بر پایه مبانی فلسفه اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی در موضوع رابطه جنسیت و روح وجود دارد و مبانی هریک از حکمت‌های مشاء، اشراق و متعالیه تفسیرهای گوناگونی را پدید می‌آورد و بر این پایه پرسیدنی است که هر یک از این دیدگاه‌ها چه تأثیری بر مذکر یا مؤنث بودن نفس دارد؟
کتاب حاضر می‌کوشد در این موضوع باب مباحثه را در میان دانش‌وران حوزه فلسفه اسلامی بگشاید.

فهرست عناوین:
پیش‌گفتار
جنسیّت و نفس از منظر فلسفه (حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی)
مقدمه
پیشینه مطالعات زنان
فلسفه و جنسیّت
جایگاه فلسفه در مطالعات زنان
نفس، روح و بدن
جنسیّت و حقیقت نفس
جنسیّت و حقیقت نفس در حکمت مشّاء
جنسیّت و حقیقت نفس در حکمت اشراق
جنسیّت و حقیقت نفس در حکمت متعالیه
تشابهات و تفاوت‌های زن و مرد
1. مشابهت‌ها
2. تفاوت‌ها
ارزش انسانی زن و مرد
چکیده و نتیجه
منابع
جایگاه انسانی زن در حکمت اسلامی (حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی)
مقدمه
تحلیل هستی‌شناختی
ادله و براهین
چکیده و نتیجه

جنسیّت و نفس در اسلام (گفت‌وگوی آقایان: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌رضا زیبایی‌نژاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد‌تقی سبحانی)

ظرفیّت‌های فلسفه در مسئله‌ی جنسیّت (گفت‌وگو با آیت‌الله محمد‌تقی مصباح یزدی)

جنسیّت و سنخیّت (گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌محمد غروی)

جنسیّت و نفس به روایت حکمت متعالیه (گفت‌وگو با حجت‌ا‌لاسلام والمسلمین‌ غلام‌رضا فیاضی)

جنسیّت و نفس (گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین‌ یدالله یزدان‏‌پناه)

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: