پژوهشکده زن و خانواده

زن در اسلام 1

کتاب زن در اسلام1، نگاشته سرکار خانم فریبا علاسوند از اعضای هیات علمی مرکز در مطالعات نظری است. در این کتاب آمده است؛ آفرینش دو جنس با تفاوت‌های معین، نقش‌های متفاوتی را برای هر کدام رقم زده است.

قیمت : 4,500 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب زن در اسلام1، نگاشته سرکار خانم فریبا علاسوند از اعضای هیات علمی مرکز در مطالعات نظری است.
در این کتاب آمده است؛ آفرینش دو جنس با تفاوت‌های معین، نقش‌های متفاوتی را برای هر کدام رقم زده است. دو جنس در آغاز آفرینش، هم‌نشین و زوج یک‌دیگر شدند و این پیوند زوجیت استمرار یافت. یک زوج، دایره‌ی کاملی از انسانیت را تشکیل می‌دهند. پس زن و مرد مکمل یک‌دیگر قرار می‌گیرند. این مکملیت هم در ویژگی‌های طبیعی (نیازمندی‌ها و توانایی‌‌ها) و هم در حقوق و تکالیفی که آن دو در قبال یک‌دیگر دارند، پدیدار شده است. هر قدر که افراد بیش‌تر در پی تکمیل یک‌دیگر برآیند، زوج انسانی کار‌آمد‌تر خواهد شد. بنابراین تفاوت‌های طبیعی نه سندی برای ارزش‌مندی و فضیلت یک جنس بر دیگری، بلکه راهی برای گذران یک زندگی ایده‌آل‌اند.

فهرست عناوین:
مقدمه
گفتار نخست: جایگاه انسانی زن
1. جایگاه انسانی زن و تبیین فلسفی
2. جایگاه انسانی زن در قرآن کریم
3. تبیینی دیگر درباره جایگاه انسانی زن
پرسش‌ها
گفتار دوم: جایگاه ارزشی زن
1. ملاک و انواع ارزش‌مندی
2. نظریه‌ها
1ـ2. فروتری ارزشی زنان
2ـ2. برتری زنان بر مردان
3ـ2. تساوی زن و مرد در ارزش‌مندی
3. شبهه‌هایی درباره فروتری زنان در اندیشه دینی
1ـ3. آفرینش زن
بررسی
2ـ3. نقص ایمان
پاسخ‌
3ـ3. کمی زنان نجات‌یافته
بررسی
پرسش‌ها
گفتار سوم: تفاوت‌های تکوینی زن و مرد
1. تفاوت‌ها در ادبیات علمی
2. تفاوت‌ها در متون دینی
1ـ2. قرآن
2ـ2. روایات
3. فلسفه تفاوت‌ها
پرسش‌ها
گفتار چهارم: هویت و نقش‌های جنسیتی
1. هویت جنسی
2. نقش‌های جنسیتی و ضرورت تفکیک میان آن‌ها
3. نقش‌های ثابت و متغیر، الزامی و غیر‌الزامی در نگرش اسلامی
4. جنسیت، تربیت و آموزش
پرسش‌ها
گفتار پنجم: نسبت میان زن و مرد
1. نظریه‌های موجود در نسبت میان زن و مرد
1ـ1. نظریه تابعیت محض زنان
نقد اجمالی
2ـ1. نظریه استقلال
نقد اجمالی
3ـ1. نظریه تخاصم
نقد اجمالی
4ـ1. نظریه مکملیت
1ـ4ـ1. مکملیت در حیطه خانواده
2ـ4ـ1. مکملیت زن و مرد در اجتماع
پرسش‌ها
گفتار ششم: برابری
1. برابری یا تناسب حقوقی
2. برابری در حقوق و ادله آن
3. تناسب و ادله آن
4. برابری در اخلاق (جنسیت و ارزش‌ها)
1ـ4. مفهوم امر ارزشی
2ـ4. نظریه دینی درباره توانایی اخلاقی زنان
3ـ4. ارزش‌های مردانه و زنانه
پرسش‌ها
گفتار هفتم: فمینیسم
1. امواج فمینیستی
1ـ1. موج نخست
2ـ1. موج دوم
1ـ2ـ1. تحلیل‌ها، تبیین‌ها و راه‌بردها
3ـ1. موج سوم
1ـ3ـ1. فمینیسم پست‌مدرنیستی
2. ره‌یافت‌های فمینیستی
1ـ2. فمینیسم لیبرال
نقد
2ـ2. فمینیسم مارکسیست
نقد
3ـ2. فمینیسم رادیکال
نقد
4ـ2. فمینیسم سوسیالیستی

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: