پژوهشکده زن و خانواده

اذن ولی در ازدواج باکره

کتاب اذن ولیّ در ازدواج باکِره، نگاشته حجت الاسلام مهدی سجادی امین از اعضای هیات علمی مرکز در گروه فقه و حقوق است.

قیمت : 20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب اذن ولیّ در ازدواج باکِره، نگاشته حجت الاسلام مهدی سجادی امین از اعضای هیات علمی مرکز در گروه فقه و حقوق است. کتاب حاضر، به‌عنوان اولین اثری که به‌طور مستقل به این موضوع پرداخته است، ابعاد فقهی و حقوقی آن را مورد کنکاش و بررسی قرار داده و سعی کرده است با پایبندی به روش متعارف در استنباط احکام شرعی از دیدگاهی نو و جامع دفاع کند. این اثر در نحوه پردازش به موضوع، سطح تخصصی تحلیل مباحث و نتیجه نهایی کم‌بدیل است و می‌تواند منبعی جامع در این موضوع به‌شمار آید.
«اذن ولیّ در ازدواج باکره» در میان موضوعات فقهی به کثرت روایات متعارض‌نما مشهور است و همین نکته سبب شکل‌گیری دیدگاه‌های فقهی متفاوتی شده است. بررسی این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد: اوّل آن که نشان می‌دهد فقها تا چه اندازه نص‌مدارند و در بررسی نصوص دینی تا چه میزان موشکافانه و دقیق برای کشف ارادة شارع دست به کار می‌شوند و دوّم آن که، فقه‌پژوهان را با موضوعی پیچیده درگیر می‌کند و نشان می‌دهد که می‌توان با بازخوانی دوباره و روشمند نصوص به نتایجی نو همراه با اتقان کافی دست یافت.


فهرست عناوین:
فصل اوّل: کلیات 19
1. ولایت 19
2. ولیّ 28
3. رشد و سفاهت 28
4. اذن 36
5. بکر 41
فصل دوّم: تبیین مسئله و دیدگاه فقها و قانون 59
اختلاف اوّل: اجرای صیغه عقد به دست دختر 59
اختلاف دوّم: اشتراط حضور ولیّ در هنگام عقد 61
اختلاف سوّم: ولایت ولیّ در ازدواج باکره رشیده 63
فصل سوّم: تبیین اصل اولیّه در ازدواج باکره 93
1. اصل عدم ولایت شخص بر دیگران 93
2. اصل عملی در ازدواج باکره 99
فصل چهارم: بررسی ادلّه اذن ولیّ در ازدواج باکره 103
1. اجماع و شهرت 103
2. آیات قرآن 107
3. روایات 120
طایفه اوّل: روایات دالّ بر ولایت پدر و جدّ در ازدواج باکره 121
دسته اوّل: روایات دالّ بر استقلال و انحصار ولایت پدر 121
دسته دوّم: روایات دالّ بر مدخلیّت اذن پدر در ازدواج باکره 165
دسته سوّم: روایات دالّ بر عدم استقلال باکره با استناد به مفهوم مخالف 191
دسته چهارم: روایات دالّ بر جواز تزویج باکره بهدست جدّ و اولویت او بر پدر 198
طایفه دوّم: روایات دالّ بر استقلال باکره در ازدواج 214
طایفه سوّم: روایات مدخلیّت اذن و رضایت دختر باکره در ازدواج 262
فصل پنجم: اذن ولیّ در عقد موقّت باکره 277
بررسی آراء فقها 277
بررسی روایات 283
نتیجه 312
فصل ششم: شرایط ولایت ولیّ 317
دسته اوّل: شرایط ایجاد ولایت برای ولیّ 317
دسته دوّم: شرایط بقا و استمرار ولایت ولیّ 327
فصل هفتم: ولایت جدّ 367
نکته اوّل: بررسی روایات انحصار ولایت در پدر 367
نکته دوّم: ولایت مادر و جدّ مادری 370
نکته سوّم: ارتباط ولایت جدّ با حیات پدر 379
نکته چهارم: تنافی ولایت جد و ولایت پدر در ازدواج باکره 398
پیوست‌ها 423
پیوست 1: قانون مشایخ ثقات 423
پیوست 2: اثبات وثاقت معلّی‌بن‌محمّد بصری 426
پیوست 3: اثبات وثاقت سهل‌بن‌زیاد آدمی 434
پیوست 4: اثبات وثاقت احمد‌بن‌‌محمّد‌بن‌یحیی العطار 455
پیوست 5: اثبات وثاقت ‌محمّد‌بن‌سنان 461
کتابنامه 493

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: