پژوهشکده زن و خانواده

نشریه حورا شماره 51 ویژه نامه همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره)

نشریه حوراه شماره 51 ویژه نامه همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی(ره)

قیمت : 12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

علامه سید محمد حسین طباطبایی(ره) بدون شک بزرگ ترین اندیشمند شیعه در دوران معاصر است که تفسیر المیزان به عنوان جامع ترین اثر علمی ایشان، غنی ترین و مهم ترین منبع فهم قرآن را در اختیار دین پژوهان و محققان علوم اسلامی قرار داده است. از طرفی نیز مطالعات اسلامی در حوزه مباحث جنسیت و خانواده به یقین وامدار آثار و دیدگاه های علامه طباطبایی(ره) در این حوزه است.
نظریه جنسیتی علامه طباطبایی(ره) که ذیل برخی آیات سوره مبارکه بقره، نساء و نور صورت بندی شده است، مبنای اصلی اکثر مباحث و مطالعات اسلامی حوزه زنان و خانواده پس از ایشان می باشد.
لذا اهمیت دیدگاه ها و آثار علمی ایشان و ضرورت واکاوی دقیق نظریات ایشان در حوزه جنسیت، مرکز تحقیقات زن و خانواده را بر آن داشت تا در قالب برگزاری یک همایش علمی و با استفاده از ظرفیت جامعه کارشناسی در این حوزه، به بررسی دیدگاه ها و نظریات علامه طباطبایی(ره) بپردازد.
این شماره نشریه حوراء نیز به بهانه این همایش به بررسی موضوع جنسیت در دیدگاه های علامه طباطبایی(ره) اختصاص یافته و مصاحبه ها و دیدگاه هایی از برخی کارشناسان این حوزه در این ویژه نامه منعکس گردیده است.

عناوین این شماره:
*قرآن و ابهامات دنیای امروز
*زنان از منظر علامه طباطبایی(ره)
*جنسیت و ازدواج در المیزان
*ادراکات اعتباری از نظر علامه طباطبایی(ره)
*علامه طباطبایی(ره) و مساله عدالت
*علامه طباطبایی(ره) و روش تقسیری قرآن به قرآن
*علامه طباطبایی(ره) و نظریه جنسیت
*زن در اندیشه علامه طباطبایی(ره)
*روش شناسی تفسیری علامه طباطبایی(ره)
*علامه طباطبایی(ره) و میراث سنت

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: