پژوهشکده زن و خانواده

مطالعات جنسیّت و خانواده (3)

دوفصلنامه علمی _ پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده

قیمت : 6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

این دو فصلنامه به موضوعاتی از قبیل «ماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوا» به قلم سرکار خانم فریبا علاسوند، «معیارهای همسر گزینی و رضایت از زناشویی» به قلم دکتر علی انتظاری و سرکار خانم سیمین ویسی، «حکم فقهی پوشش زنان بر اساس آیه 59 سوره احزاب» به قلم حجت‎الاسلام امیر مهاجر میلانی، «سبک زندگی دختران مجرد مستقل» به قلم ابوتراب طالبی و سرکار خانم اکرم فتوت، «تجربه مادرانه زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود» به قلم دکتر احمد غیاثوند و سرکار خانم سمیه عرب خراسانی ، «تطور روش شناختی در جریان موسوم به فمینسم اسلامی» به قلم سرکار خانم عزت السادات میرخانی، سرکار خانم طوبی شاکری گلپایگانی و دکتر محسن بدره می پردازد.
بخش دیگری از شماره دوم از سال دوم این دوفصلنامه علمی پژوهشی مربوط به چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی است.

در مقاله «ماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوا» گفته شده است: اداره حکومت نیازمند قوانین متنوعی است که ممکن است بر پایه ضرورت‌ها، مصلحت‌ها و شرایط تزاحمی وضع شده، با احکام اولیه متفاوت باشد. با بررسی مؤلفه «ماهیت قانون»، «کارکرد قانون» و «فرآیند تبدیل فتوا به قانون» می‌توان دریافت که ماهیت قانون و فتوا، به ویژه از نظر ملاک و مصلحت، متفاوت بوده و نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است.
مقاله « معیارهای همسرگزینی و رضایت از زناشویی» با هدف بررسی رابطه معیارهای همسرگزینی شامل عشق رمانتیک و همسان همسری با رضایت از زناشویی انجام شده است. در این مطالعه از نظریه زبان جهانی عشق هندریکس و نظریه مثلثی اشترنبرگ، نمونه ایده‌آلی ناخودآگاه یونگ و همچنین از نظریه همسان همسری و مبادله بهره گرفته شده است.
مقاله «حکم فقهی پوشش زنان بر اساس آیه 59 سوره احزاب» با هدف تعیین حکم فقهی پوشش بانوان و با نظر به کارکردهای گوناگون پوشش، نوع و محدودة پوشش بیان‌شده در آیة 59 سورة احزاب را روشن می‌کند.
هدف از مقاله «سبک زندگی دختران مجرد مستقل» بررسی زندگی این قشر از جامعه است که در این پژوه ابتدا سبک زندگی دختران مجرد با استفاده از آرای نظریه پردازانی چون تورشتاین وبلن، جورج زیمل، ماکس وبر، آدلر و پیر بوردیو‌ بررسی سپس مطالعه تجربی با رویکرد تلفیقی انجام شده است.
هدف از مقاله «تجربه مادرانه زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود»، فهم تجربه‌های مادرانة زنان مطلقه پس از حضانت فرزندان خود است. این پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. شیوة گردآوری داده‌ها، مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته بوده و در پایان با بیست تن از زنان به شیوة نمونه‌گیری هدفمند گفتگو شده است. برای تحلیل اطلاعات نیز روش کولایزی و موستاکاس به کار رفته است.
در مقاله تطور روش‌شناختی در جریان موسوم به «فمینیسم اسلامی» بیان شده است: جریان فکری موسوم به «فمینیسم اسلامی» که در میان علاقهمندان به مسائل زنان، یک جایگزین معرفتی برای بازاندیشی مسائل زنان در اسلام و جوامع اسلامی شناخته شده، در سه ـ چهار دهة اخیر کوشیده بر اساس روش‌شناسی تفسیری (به طور ویژه هرمنوتیک)، نقد تاریخی، چشم‌انداز زنانه در رویارویی با مسائل زنان در متون دینی و ... خوانشی جایگزین اسلام در مسائل زنان ارائه دهد.

عناوین این شماره:
-ماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوا
-معیارهای همسرگزینی و رضایت از زناشویی
-حکم فقهی پوشش زنان بر اساس آیة 59 سورة احزاب
-سبک زندگی دختران مجرد مستقل
-تجربة مادرانة زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)
-تطور روش‌شناختی در جریان موسوم به «فمینیسم اسلامی»
-چکیده مقالات به زبان عربی
-چکیده مقالات به زبان انگلیسی

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: