پژوهشکده زن و خانواده

مطالعات جنسیّت و خانواده(4)

دوفصلنامه علمی _ پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده

قیمت : 6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

این دو فصلنامه به موضوعاتی از قبیل « مطالعة چالش های فرزندآوری در شهر تهران با تأکید بر روش ترکیبی » به قلم سولماز چمنی، محمود مشفق، عالیه شکربیگی، « تصویر زن «مُخَدَّره» (پرده‌نشین) در ادبیات جاهلی» به قلم سید حیدر فرع شیرازی ، « تأثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران » به قلم علی مشهدی، مسعود فریادی، ««منع تشبه به جنس مخالف» به مثابة قاعدة فقهی » به قلم حسین بستان، محمدرضا کدخدایی، « روابط جنسی پیش از ازدواج در میان جوانان؛ الگوها، انگیزه‌ها، پاداش‌ها و هزینه‌ها » به قلم محمدسعید ذکایی، زکیه شرعی‌نژاد ، « قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع » به قلم مجید دهقان می پردازد.
بخش دیگری از شماره دوم از سال دوم این دوفصلنامه علمی پژوهشی مربوط به چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی است.

عناوین این شماره:
- مطالعة چالشهای فرزندآوری در شهر تهران با تأکید بر روش ترکیبی
- تصویر زن «مُخَدَّره» (پرده‌نشین) در ادبیات جاهلی
- تأثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران
-«منع تشبه به جنس مخالف» به مثابة قاعدة فقهی
- روابط جنسی پیش از ازدواج در میان جوانان؛ الگوها، انگیزه‌ها، پاداش‌ها و هزینه‌ها
- قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: