پژوهشکده زن و خانواده

فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته‌ها(بیانبه سال 1386)

این بیانیه، موضوع «فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته‌ها» را مورد بررسی و تبیین قرار می‌دهد و گسترش فرهنگ اسلامی را به عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نظام اسلامی، مرهون اصلاحات جامع در هر سه بعد معرفتی، اخلاقی و رفتاری انسان می‌داند. این بیانیه به این نکته اشاره می‌کند که از میان این سه حوزه، حوزة اخلاق، هم به دلیل آن‌که بستری مناسب را برای رشد فضیلت‌ها ایجاد ‌می‌کند و هم به سبب آن‌که زمینه‌های روانی را برای پذیرش معارف وحیانی و عقلانی و تمایل به رفتارهای پسندیده هموار می‌سازد، قابل توجه است. در این میان اخلاق جنسی، به ویژه عنصر عفاف، جایگاهی خاص دارد تا آن‌جا که عفت جنسی بافضیلت‌ترین عبادت‌ها، برترین جهاد و از صفاتی دانسته می‌شود که زمینه‌ساز بهشت است.

فهرست مطالب:
مقدمه
1. مدیریت فرهنگ عفاف؛ ضرورت و اهمیت
1.1. تأثیر فرهنگ‌های غیراسلامی بر نگاه جامعة ایرانی
1.2. پیوند میان اخلاق جنسی و سیاست
1.3. پیوند میان اخلاق جنسی و اقتصاد سرمایه‌داری
1.4. ناتوانی علوم اجتماعی از شناسایی دقیق معضلات جنسی
1.5. غفلت از نگاه مدیریتی به اخلاق و تربیت جنسی
2. تضعیف اخلاق جنسی و عفاف؛ نگرانی‌ها و نمودها
2.1. کم شدن انگیزة تشکیل خانواده
2.2. افزایش طلاق و اختلافات خانوادگی
2.3. تغییر در الگوی روابط زن و مرد
2.4. افزایش اعتیاد و بیماری‌های جنسی
2.5. افزایش شبکه‌های فساد
2.6. افزایش افسردگی در نسل جوان
3. اخلاق جنسی؛ ظرفیت‌ها و امیدها
3.1. تعلقات مذهبی در جامعة ایرانی
3.2. ویژگی‌های جنسیتی
3.3. نهادهای آموزشی و تبلیغی
4. اخلاق و تربیت جنسی؛ بایسته‌ها
4.1. سیاست‌های پیشگیرانه
الف. تقویت ایمان و باورهای مذهبی
ب. تربیت اخلاقی
ج. تربیت جنسی فرزندان
د. تربیت هویت‌های گروهی و اخلاق حرفه‌ای
هـ. تقویت موقعیت خانواده
و. اصلاح الگوی غنی‌سازی اوقات فراغت
4.2. سیاست‌های تسهیل‌گرانه
الف. اصلاح فرهنگ اقتصادی
ب. حمایت از تشکیل و پویایی خانواده
ج. توجه به مکمل‌های تشکیل خانواده
د. افزایش مهارت‌های زناشویی
4.3. سیاست‌های مقابله‌گرانه
الف. تقویت حساسیت و غیرت عمومی
ب. مقابلة قاطع با مظاهر علنی فساد
ج. مقابلة ویژه با حرکت‌های سازمان‌دهی شده
4.4. سیاست‌های درمان‌گرانه
نتیجه‌گیری
کتابنامه

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: