پژوهشکده زن و خانواده

جنسیت و آموزش(بیانیه سال 1387)

این بیانیه با موضوع «جنسیت و آموزش» درصدد پاسخ به این پرسش است که نظام آموزشی موجود تا چه حد در مسیر رشد و تعالی زنان در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی است و چقدر می‌توان پیامدهای این عرصه را مثبت قلمداد کرد. بحث از نظام آموزشی و آسیب‌شناسی آن، از نگاه جنسیتی، از موضوعات بسیار مهمی است که مورد غفلت قرار گرفته است. این بیانیه می‌کوشد فرهیختگان و مدیران نظام اسلامی را به همفکری برای آسیب‌شناسی و اصلاح وضع موجود فراخواند تا با تصحیح روند جاری، زمینه‌های بالندگی در جامعة اسلامی بیش از گذشته هموار گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
1. ضرورت آسیب‌شناسی نظام آموزشی از نگاه جنسیتی
2. تحول نظام آموزشی در سدة اخیر
3. پیامدهای نظام آموزشی آندروژنی (دوجنسیتی)
4. نظام آموزشی متمایز؛ ضرورت‌ها
5. بایسته‌ها
خاتمه
منابع

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: