پژوهشکده زن و خانواده

بازتولید خانواده‌ ایرانی(بیانیه سال 1388)

این بیانیه‌ خانواده را بسان موجود زنده‌ای دانسته است که اگر در معرض مزاحمت‌ها و تهدیدهای بیرونی قرار نگیرد و عوامل خارجی در پی شکست اقتدار و کارآیی آن برنیاید، به طور غالب می‌تواند خود را بازسازی کند. لذا این نهاد مهم در تحولات موجود، در پی صیانت از قدرت و امتیازات اجتماعی خود در میان طبقات جامعه و انتقال این قدرت و اعتبار به نسل آینده است و همچون موجودی زنده، گاه هوشیارانه و بجا رفتار می‌کند، گاه بازمی‌ایستد و متحیر و گیج می‌شود و گاه نیز گمراه می‌گردد. این بیانیه، در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی و با توجه به نقش تأثیرگذار خانواده بر فرهنگ‌سازی و تمدن‌پردازی و نیز به دلیل جایگاه بی‌بدیل زن در خانواده، موضوع «بازتولید خانواده ایرانی» را مورد بررسی قرار داده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
1. اهمیت موضوع
2. ظرفیت‌های خانوادة ایرانی
3. تحولات خانواده
3.1. تغییر شبکة ارتباطی
3.2. دگرگونی‌های جنسیتی
3.3. تحولات ازدواج و طلاق
3.4. عرفی‌گرایی
3.5. رسانه‌ای شدن خانواده
4. بایسته‌ها
4.1. نهادهای حکومتی
4.1.1. حمایت از حوزة مطالعاتی و پژوهشی خانواده
4.1.2. اصلاح اصول و سیاست‌های حاکم بر نظام آموزشی
4.1.3. کاهش مداخلات در عرصة خصوصی
4.1.4. اصلاح سیاست‌های اقتصادی
4.1.5. حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه و فرهنگی، اجتماعی زنان
4.1.6. آسیب‌شناسی مستمر فرآیند سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری
4.1.7. آموزش مدیران و مسئولان
4.2. رسانه‌ها
4.2.1. پاسداشت و ترویج مفاهیم و ارزش‌های خانواده
4.2.2. کاستن از تعارض پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم
4.2.3. تأکید بر قالب‌های غیرسیاسی و زبان غیرمستقیم در انتقال ارزش‌های خانواده
4.2.4. تنوع‌بخشی به الگوها
4.3. نهادهای حوزوی
4.3.1. ایجاد نهضت خانواده‌پژوهی
4.3.2. ایجاد نهضت تبلیغی
4.3.3. ایجاد رشته‌های تخصصی
4.3.4. احیای مساجد
4.4. نهادهای مردمی
4.4.1. ایجاد و تقویت زمینه‌های همگرایی خانوادگی
4.4.2. ارائه الگویی از خانوادة کارآمد
4.4.3. مدیریت مطالبات خانواده
4.4.4. اصلاح الگوهای خانواده
4.4.5. ایجاد زمینه‌های رقابت
4.4.6. مهارت‌افزایی
خاتمه
مآخذ

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: