پژوهشکده زن و خانواده

خانواده و کالاهای فرهنگی جدید(بیانیه سال1389)

این بیانیه یکی از مباحث مهم در حوزة مطالعات فرهنگی که می‌تواند کارکرد خانواده، هویت جنسی و موقعیت زن در خانه و اجتماع را به چالش بکشد، مصرف کالاهای فرهنگی جدید معرفی می‌کند. تأثیر مصرف محصولات بر خانواده و کارکردهای آن و مسئولیت نهادهای مختلف در قبال این پدیده قابل تأمل است. این بیانیه ضمن بیان نگرانی‌ها در این باب و نیز ویژگی‌های کالاهای فرهنگی جدید، ویژگی جامعة ایرانی را در مواجهه با این مقوله برمی‌شمرد و بایسته‌ها و مسئولیت‌های مراکز و نهادهای مختلف جامعه را گوشزد می‌کند.

فهرست مطالب:
مقدمه
1. بیان مسئله، نگرانی‌ها
2. ویژگی‌های کالاهای فرهنگی جدید
3. آثار
3.1. تحولات هویتی
3.2. تأثیرات آموزشی و تربیتی
3.3. تحول در روابط اجتماعی و خانوادگی
3.4. تأثیر بر حوزة اخلاق جنسی
3.5. ظهور پادفرهنگ
3.6. تأثیرات سیاسی
3.7. تأثیرات اعتقادی
4. ویژگی‌های جامعة ایرانی در تعامل با کالاهای فرهنگی
4.1. مرزداری و حیامحوری
4.2. رقابت‌‌مداری و غلبة روابط محفلی
4.3. انحصاری و حکومتی بودن رسانة ملی
4.4. غلبة فضای سیاسی
4.5. فقدان نظریة جنسی
5. بایسته‌ها
5.1. مسئولیت نظام اسلامی
5.1.1. پژوهش‌ها و کارشناسی
5.1.2. مدیریت اوقات فراغت
5.1.3. آگاهی‌بخشی
5.1.4. هدفمندسازی نظارت
5.1.5. حمایت از گروه‌های هنری متعهد
5.2. مسئولیت رسانة ملی
5.2.1. اعتمادسازی
5.2.2. آگاهی‌بخشی
5.2.3. تولید برنامه‌های ایجابی
5.3. مسئولیت حوزه‌های علمیه
5.3.1. تولیدات پژوهشی
5.3.2. سیاست‌های تبلیغی
5.4. مسئولیت نخبگان
5.5 مسئولیت نهادهای مردمی
5.6. مسئولیت خانواده
5.6.1. ارتقای آگاهی‌ها
5.6.2. رفع موانع تربیت
5.6.3. تقویت پایگاه‌ هویت‌بخش خانواده
5.6.4. نظارت بر حوزة مباحات
5.6.5. ارتباط با پایگاه‌های هویت‌بخش و مطمئن
5.6.6. ارتباط با خدا
سخن آخر
منابع
کتاب‌ها
مقالات

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: