پژوهشکده زن و خانواده

دلالت‌ها و عوامل مؤثر بر کنش‌های خانواده ایرانی(بیانیه سال 1390)

این بیانیه موضوعی از مباحث جامعة ایرانی که سه ویژگی اهمیت، ارتباط وثیق با زنان و روزآمدی را در خود نهفته دارد، مطرح می‌کند. موضوع «دلالت‌ها و عوامل مؤثر بر کنش‌های خانواده ایرانی» با توجه به تحول وضعیت خانواده در ایران، شکاف نسلی و تغییر در سبک زندگی روزمره، که نگرانی‌هایی را در اذهان کارشناسان، نسبت به آیندة خانواده برانگیخته است، قابل اهمیت است. به گمان ما بررسی دقیق موضوع از سوی صاحب‌نظران، می‌تواند به اصلاح نگاه دانشوران و ترمیم سیاست‌ها و برنامه‌ها بینجامد و آثاری شگرف بر جای گذارد.

فهرست مطالب:

مقدمه
1. تبیین موضوع و اهمیت آن
2. کنش‌های خانواده، توصیف وضعیت
2.1. مصرف محصولات فرهنگی
2.2. مصرف غیرفرهنگی
2.3. توجه به بدن
2.4. ازدواج و تشکیل خانواده
2.5. نقش‌ها و ارتباطات خانوادگی
2.6. روابط زناشویی
2.7. فضای کالبدی
3. خانواده در یک نمای کلی
4. کنش‌های خانواده، علت‌ها و عوامل
4.1. تأثیر رسانه‌ها
4.2. ضعف احساس تعلق به نظام اجتماعی
4.3. غلبة نگاه تجزیه‌گرایانه به ساحت‌های حیات
4.4. نظام تربیتی سکولار
4.5. غفلت از کودکی، به عنوان یکی از مراحل مهم تربیتی
4.6. غفلت از تأثیر فضا
4.7. نگاه ابزاری به ارزش‌ها
4.8. غلبة ابعد غیرخانوادگیِ حیات اجتماعی
5. راهبردی به آینده
5.1. انجام دادن مطالعات و طرح‌های پژوهشی معطوف به سبک زندگی
5.2. اصلاح نظام تربیت رسمی
5.3. اصلاح عملکرد رسانة ملی
5.4. تقویت سرمایة اجتماعی نظام اسلامی و مرجعیت‌های مورد اعتماد
5.5. ایجاد گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
5.6. بازنگری در الگوهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
5.7. پرورش مدیران توانمند
خاتمه
منابع

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: